Helse- og omsorgsdepartementet har fra 20.11.23 med øyeblkkelig virkning vedtatt å fjerne covid-19 fra sykdomslisten over allmennfarlige smittsomme sykdommer. I tillegg oppheves siste rest av covid-19 forsikriften.

 

IKKE LENGER EGENANDELSFRITAK

Endringen gjør at det ikke lenger er egenandelsfritak for koronarelaterte problemstillinger. Covid-19 er nå i samme kategori som influensa og RS-virus. Det innebærer at pasienter med covid-19 nå på lik linje med andre luftveisinfeksjoner, må betale egenandel for legekonsultasjoner og selvtester. Det vil si at retten til gratis selvtester og legekonsultasjon faller bort. 

Det vil fortsatt ikke være mulig å komme til fysisk legetime mens du har covid-19, dette er for å skåne pasienter og ansatte for smitte.