Fastlege Memunat har ferie fra 05.12.23 til 02.01.24. Timer som ikke haster må derfor settes opp før eller etter dette. 

Eventuelle akutt-timer/sm o.l. blir satt opp til Ali.